โค้ชสุขภาพ (Health Coach) ผู้ช่วยดูแลการลดน้ำหนักและปรับเปลี่ยนสุขภาพให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจที่ดี หากคุณเป็นอีกคนที่กำลังพยายามลดน้ำหนัก ควบคุมไขมันหรือพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใดๆ อยู่ก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงจนนานวันเข้าก็อาจทำให้รู้สึกท้อใจและล้มเลิกไปเสียง่ายๆ อาจถึงเวลาที่ต้องขอเข้ารับคำปรึกษาและให้โค้ชสุขภาพช่วยดูแล โค้ชสุขภาพคืออะไร? มีความสำคัญต่อเส้นทางการลดน้ำหนักและดูแลสุขภาพมากน้อยแค่ไหน ข้อดีของโค้ชสุขภาพ มีอะไรบ้าง? บทความนี้จาก Healthy and me มีคำตอบ

โค้ชสุขภาพ คืออะไร

โค้ชสุขภาพ (Health Coach) คือ ผู้ที่คอยทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในองค์รวมไม่ว่าจะเป็นด้านการลดน้ำหนัก การออกกำลังกาย โภชนาการที่เหมาะสม โรคประจำตัว ตลอดไปจนถึงการดูแลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสภาวะปัญหาสุขภาพที่ผู้เข้ารับบริการต้องเผชิญ เพื่อช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เข้ารับบริการบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพรวมถึงมีแนวคิดในการลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพที่เหมาะสมและยั่งยืนได้ในระยะยาว

โค้ชสุขภาพ กับ โค้ชลดน้ำหนัก แตกต่างกันอย่างไร?

หลายคนอาจสงสัยว่า โค้ชสุขภาพ (Health Coach) กับโค้ชลดน้ำหนัก (Weight loss Coach) มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร? หากเป็นในแง่เป้าหมายการดูแลสุขภาพของโค้ชทั้ง 2 กลุ่มนี้นั้นไม่แตกต่างกัน โดยโค้ชจะทำหน้าที่ในการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้เข้ารับบริการสามารถบรรลุเป้าหมายสุขภาพที่วางไว้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้มีข้อแตกต่างที่สำคัญบางประการระหว่างโค้ชสุขภาพและโค้ชลดน้ำหนัก ได้แก่

 • โค้ชลดน้ำหนักจะมุ่งเน้นไปที่การวางแผนเพื่อลดน้ำหนัก ลดไขมัน ตามเป้าหมายและความต้องการของผู้เข้ารับบริการเป็นหลัก โดยอาจมีการดูแลวางแผนดูแลด้านโภชนาการรวมถึงการออกกำลังกายร่วมด้วย
 • ในขณะที่โค้ชสุขภาพจะทำหน้าที่ในการดูแลและสร้างสุขภาพที่ดีมากขึ้นแบบองค์รวมโดยไม่ได้มุ่งเน้นแค่เพียงการลดน้ำหนัก ลดไขมันหรือการกระชับสัดส่วนรูปร่างแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลและจัดการปัญหาสุขภาพอย่างครบด้าน ตั้งแต่การสัมภาษณ์สอบถามพฤติกรรมสุขภาพ ปัญหาที่ผู้เข้าบริการรู้สึกเป็นกังวล พฤติกรรมสุขภาพ การรับประทานอาหาร ความเครียด การนอนหลับพักผ่อน ตลอดไปจนถึงโรคประจำตัวต่างๆ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคหอบหืด ฯลฯ เพื่อช่วยวางแผนป้องกัน บรรเทารักษาและจัดการรับมือภาวะความเจ็บป่วยเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม

โค้ชสุขภาพ ทำหน้าที่อะไรบ้าง

 1. ก่อนเริ่มดำเนินการตามแผนการดูแลสุขภาพ โค้ชสุขภาพจะเก็บข้อมูลที่มีความจำเป็นของผู้เข้ารับบริการอย่างละเอียดด้วยวิธีการสัมภาษณ์หรือทำแบบสอบถาม เพื่อทำความรู้จักและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงรวมไปจนถึงการรับทราบปัญหาและผลกระทบจากภาวะสุขภาพที่ผู้เข้ารับบริการต้องเผชิญ เช่น ภาวะโยโย่เอฟเฟกต์ (Yoyo Effect) จากการทำ if หรือการใช้ยาลดน้ำหนัก ภาวะน้ำหนักตัวนิ่ง ปัญหาระบบเผาผลาญพัง เป้าหมายของการลดน้ำหนักตลอดไปจนถึงประวัติการลดน้ำหนักหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในช่วงที่ผ่านมา
 2. กำหนดเป้าหมายการดูแลสุขภาพและการลดน้ำหนักที่สอดคล้องเข้ากับความต้องการของผู้เข้ารับบริการ ด้วยการกำหนดเป้าหมายที่สามารถตรวจสอบวัดผลได้ง่ายและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น การลดน้ำหนักตัวลงให้ได้อย่างน้อย 5% หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารให้เหมาะสม ด้วยการกำหนดโปรแกรมโภชนาการเพื่อสุขภาพขึ้นมาใหม่
 3. โค้ชสุขภาพจะคอยให้ข้อมูลคำปรึกษา ให้การสนับสนุน (Support) และสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการสามารถทำตามแผนดูแลสุขภาพที่วางไว้ได้อย่างครบถ้วนและสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

โค้ชสุขภาพ ช่วยให้การลดน้ำหนักและการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดีขึ้นจริงไหม?

ปัจจุบันมีผลการศึกษาวิจัยจำนวนมากที่ชี้ให้เห็นว่าโค้ชสุขภาพมีส่วนช่วยสนับสนุนการดูแลสุขภาพ และการลดน้ำหนักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีงานวิจัยที่ชี้ว่าการดูแลโดยโค้ชสุขภาพช่วยให้ผู้เข้ารับบริการลดน้ำหนัก ลดไขมัน ได้อย่างเห็นผล ช่วยปรับเปลี่ยน mindset เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ดีขึ้น เช่น การทานอาหารที่มีไขมันสูง อาหารรสเค็มจัด หวานจัดน้อยลง ฯลฯ ตลอดไปจนถึงช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์สุขภาพ ช่วยเพิ่มแรงกระตุ้นให้ผู้เข้ารับบริการออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงได้อย่างยั่งยืน

ข้อดีของการดูแลสุขภาพและลดน้ำหนักโดยโค้ชสุขภาพ

 • โค้ชสุขภาพช่วยให้ผู้เข้ารับบริการเข้าใจสภาวะสุขภาพของตนเองได้ดีมากขึ้น ทำให้ผู้เข้ารับบริการตระหนักถึงภาวะปัญหาสุขภาพที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้หากยังขาดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสม
 • โค้ชสุขภาพช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้ารับบริการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ทั้งการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ มีการออกกำลังกายมากขึ้น การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอและการจัดการความเครียดที่เหมาะสม
 • มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าโค้ชสุขภาพช่วยให้ผู้เข้ารับบริการลดน้ำหนักตัวได้ดีขึ้น พร้อมกันนี้ยังมีส่วนช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาล ไขมันในเลือด และช่วยควบคุมภาวะความดันโลหิตให้กลับมาอยู่ในระดับที่เป็นปกติ
 • โค้ชสุขภาพช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับการลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องเข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละรายบุคคลได้มากที่สุด

โค้ชสุขภาพช่วยให้ผู้เข้ารับบริการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ตลอดเวลา โดยในปัจจุบันมีโปรแกรมโค้ชสุขภาพทั้งแบบตัวต่อตัว และแบบออนไลน์ให้ผู้เข้ารับบริการเลือกใช้ได้ตามความสะดวก

ปรึกษาเกี่ยวกับการลดน้ำหนักและการปรับพฤติกรรมสุขภาพ กับทีมโค้ชสุขภาพของ Healthy and me

หากคุณกำลังวางแผนเริ่มลดน้ำหนัก ดูแลสุขภาพแต่ยังไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นอย่างไร หรือเคยลดน้ำหนักด้วยตัวเองมาก่อนแล้วแต่ไม่เห็นผล ยังไม่เจอรูปแบบที่ตอบโจทย์เข้ากับไลฟ์สไตล์ อาจถึงเวลาขอความช่วยเหลือจากโค้ชสุขภาพ (Health Coach) เพื่อการลดน้ำหนักและดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพมากกว่า Healthy and Me ขอแนะนำโปรแกรมลดน้ำหนัก ดูแลร่างกายภายใต้คำแนะนำดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งโปรแกรมโดยโค้ชสุขภาพ นักโภชนาการลดน้ำหนักและเทรนเนอร์ออนไลน์ มาพร้อมบทเรียนออนไลน์ที่สนุก เข้าใจง่าย ช่วยให้การลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายและได้ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน

 • มีการวิเคราะห์ข้อมูลร่างกาย ประเมินปัญหาสุขภาพ รวมถึงเป้าหมายของการลดน้ำหนักโดยโค้ชสุขภาพเป็นรายบุคคลก่อนการเริ่มโปรแกรม
 • โปรแกรมดูแลสุขภาพ ลดน้ำหนักรูปแบบออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อบุคคลทั่วไปที่ต้องการลดน้ำหนัก ผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน ตลอดจนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและไขมันสูง
 • กำหนดโภชนาการที่ควรได้รับอย่างถูกต้องและเหมาะสม ออกแบบเป็นรายบุคคลโดยนักโภชนาการ เน้นการลดน้ำหนัก ดูแลสุขภาพด้วย Flexible Eating ไม่ใช้ยา ไม่ใช้อาหารเสริม
 • สามารถเลือกวิธีไดเอตที่คุณชื่นชอบและเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นกินคลีน คีโต หรือการกินแบบโลว์คาร์บ (Low-Carb) ให้ไดเอตของคุณเป็นเรื่องง่าย

การันตีผลลัพธ์ยินดีคืนเงิน หากคุณเข้าโปรแกรมแล้วรู้สึกไม่เหมาะกับตัวเองหรือไม่มีความเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน ขอรับเงินคืนได้ 100%

สรุป

โค้ชสุขภาพผู้ช่วยออกแบบโปรแกรมลดน้ำหนัก ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งด้านโภชนาการ กิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย การจัดการความเครียด ตลอดไปจนถึงการนอนหลับพักผ่อน เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายสุขภาพที่วางเอาไว้ได้จริง สร้างผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน พร้อมเสริมสร้างสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืน สนใจเข้ารับโปรแกรมดูแลสุขภาพที่ออกแบบมาจากงานวิจัยทางการแพทย์ ดูแลต่อเนื่องตลอดโปรแกรมโดยทีมโค้ชสุขภาพ นักโภชนาการลดน้ำหนักและเทรนเนอร์ออนไลน์ สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Healthy and Me (@healthyandme) เราพร้อมพาคุณไปถึงทุกเป้าหมายของการลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพอย่างปลอดภัยและยั่งยืนยิ่งกว่าในระยะยาว

References

Recommended Posts

รวมวิธีลดน้ำหนัก ผู้หญิง ลดความอ้วนแบบธรรมชาติ ทำง่ายได้ผลลัพธ์แบบยั่งยืน

“การลดน้ำหนัก” กับ “ผู้หญิง” นั้นเปรียบเสมือนของคู่กันเพราะสาวๆ ทุกคนต่างก็ใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าของหุ่นเพรียวสวย […]

โค้ชสุขภาพ ผู้ช่วยลดน้ำหนักและดูแลสุขภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งกว่า

โค้ชสุขภาพ (Health Coach) ผู้ช่วยดูแลการลดน้ำหนักและปรับเปลี่ยนสุขภาพให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจที่ดี หากคุณเป็นอีกคนที่กำลังพยายามลดน้ำหนัก […]

กินยาลดความอ้วนแล้วโยโย่ จริงไหม? เกิดจากอะไร พร้อมวิธีแก้โยโย่หลังการใช้ยาลดความอ้วน

ลดน้ำหนักด้วยการใช้ยา กินยาลดความอ้วนแล้วโยโย่เป็นอีกหนึ่งวงจรการลดน้ำหนักแบบไม่รู้จบที่พบได้ค่อนข้างบ่อย หลายคนอาจเริ่มลดน้ำหนักและดูแลสุขภาพด้วยการควบคุมอาหารควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย แต่ในทางกลับกันมีคนจำนวนไม่น้อยที่เลือกทางลัดและลดน้ำหนักด้วยการใช้ยาลดความอ้วนเพื่อลดน้ำหนักตัวลงอย่างรวดเร็วจนในท้ายที่สุดก็พบกับภาวะโยโย่เอฟเฟกต์เมื่อหยุดใช้ยา น้ำหนักพุ่งกลับมาแบบไม่ทันตั้งตัวพร้อมสารพัดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ […]